Kontakt:
TKC alarm s.r.o.
044 16 Nižný Čaj 73

Prevádzka:
Vrabčia 10
040 01 Košice

tel/fax: 055/678 2251
mobil: +421 908521540

e-mail:
obsitos@tkcalarm.eu
tkcsro@dodo.sk


TKC alarm, s.r.o., Vrabčia 10, Košice TKC alarm, s.r.o., Vrabčia 10, Košice .
A A A

Firma

     Naša firma poskytuje služby v oblasti ochrany majetku a osôb v rôznych oblastiach a pre rôzne druhy udalostí už niekoľko rokov k plnej spokojnosti našich zákazníkov.  

     Je schopná riešiť problematiku bezpečnosti, na základe požiadaviek zákazníka, od jednoduchých systémov po komplexné zabezpečenie v súlade s platnými normami. Vždy predloží optimálne a správne riešenie problému na vysokej odbornej úrovni.

 

 

 Hlavným predmetom činnosti firmy sú predovšetkým:

  • poradenstvo a konzultácie
  • projektová činnosť
  • inštalácie elektrickej zabezpečovacej signalizácie EZS
  • inštalácie elektrickej požiatrnej signalizácie EPS
  • inštalácie požiarného a evakuačného rozhlasu PER
  • inštalácie kontrolných, vstupných, obchôdzkových a dochádzkových systémov SKV
  • inštalácie videomonitorovacích zariadení PTV
  • záručný a pozáručný servis týchto zariadení
  • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v objektoch triedy A,B            do 1000 V
  • inštalovanie softwarových nadstavbových systémov pre zlučovanie                        a vyhodnocovanie informácií z jednotlivých ponúkaných systémov.