create a web page
Mobirise

EPS

Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia


Elektrická požiarna signalizácia je požiarne zariadenie slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia a akustickú alebo optickú signalizáciu. Zvyčajne obsahuje ústredňu EPS, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie.


Mobirise

EPS ústredňa BOSCH

Konvenčná ústredňa FPC - 500

Konvenčná ústredňa BOSCH FPC - 500 je vhodná pre malé a stredne veľké objekty. Umožňuje podľa typu (FPC 500 - 2, FPC 500 - 4, FPC 500 - 8) 2,4, alebo 8 zón a 64, 128 alebo 256 hlásičov požiaru. Obsluha a programovanie pomocou LCD displeja, signalizácia poplachov a porúch pomocou LED indikátorov. 

Mobirise

EPS ústredňa BOSCH

Modulárna adresovateľná ústredňa FPA 5000Modulárna adresovateľná ústredňa FPA 5000 je vhodná pre veľké a stredne veľké objekty. Prepojenie 32 riadiacich jednotiek, exterých ovládacích panelov alebo OPC serverov. Dokáže riadiť až 4 096 adries. 

Mobirise


EPS ústredňa LITES

Modulárna adresovateľná ústredňa MHU 116, MHU 117Analogová ústredňa MHU 116 (6 slotov) alebo MHU 117 (12 slotov) je vhodná pre stredne veľké a veľké objekty. Obsahuje dve kruhové linky s kapacitou 128 adresovateľných hlásičov na linku. Doska obsahuje 12 konvenčných slučiek pre pripojenie 25 neadresovateľných hlásičov.

Mobirise


EPS ústredňa ZETTLER

Adresovateľná ústredňa ZETTLER Expert ZX 1


Jednookruhová adresovateľná ústredňa s 250 adresami. Kompaktná ústredňa pre montáž na stenu. Obsahuje 2 ks akumulatorov 12V. 

Mobirise


Príslušenstvo

Rôzne doplnky, rozšírenia a príslušenstvo k EPS


mechanické hlásiče – je nutné ich mechanické spustenie

automatické hlásiče – reagujú automaticky

automatické tepelné hlásiče

automatické optické hlásiče

automatické dymové hlásiče

automatické ionizačné hlásiče


Dajte o nás vedieť!

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: TKC alarm, s.r.o.
Sídlo: Ďurkov 394, 044 19
Prevádzka: Vrabčia 10, Košice
Právna forma: Spoločnosť
s ručením obmedzeným
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9928/V Štatutárni zástupcovia:
Andrej Obšitoš
(mobil:0908 521 540)

IČO: 361 79 701
DIČ: 2020044565
IČ DPH: SK2020044565
Bankové spojenie:
VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK36 0200 0000 0043 6957 9057, SUBASKBX

Adresa prevádzky

TKC alarm s.r.o.
Vrabčia 10
040 01 Košice

Kontakt

Email: obsitos@tkcalarm.eu
Mobil: +421 908 521540