online web builder
Mobirise

EZS

Elektronické zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy

Elektronický zabezpečovací systém je jednoúčelový poplachový systém určený na detekciu prítomnosti vstupu alebo pokusu o vstup narušiteľom. Bežne pozostáva z ústredne, ovládačov, detektorov, sirény a komunikačného zariadenia. 

Ako všetci vieme, kriminalita stále stúpa a je iba otázkou náhody, kedy sa aj Vy môžete stať obeťov nežiadanej návštevy u Vás doma alebo vo Vašej firme. Výberom vhodného zabezpečovacieho systému môžete škody v čo najväčšej miere znížiť. Úplne eliminovanie možno dosiahnúť iba odradením takéhoto návštevníka. To je možné dosiahnúť vhodnou voľbou zabezpečovacieho systému.

Paradox DIGIPLEX EVO192 zabezpečovacia ústredňa

Mobirise


EZS klávesnica Paradox TM70 white klávesnica 7"Dotykový ovládací LCD panel s uhlopriečkou 7 "určený pre radu SP / MG / EVO. Na grafickom monitore s rozlíšením 800x480 zobrazíte všetky stavy pomocou ikon a popisov. Zariadenie umožňuje vloženie pôdorysov, na ktorých priamo zobrazuje stavy snímačov. K dispozícii je užívateľské prispôsobenie, vonkajšie snímač teploty a SD slot.Mobirise

Paradox IP150+ modul pre komunikáciu cez SWAN server Ethernetový modul pre vzdialený prístup k ústredniam Paradox. Modul je podporovaný programom BabyWare verzie 5.4.3 a vyššie. Spojenie s ústredňou prebieha cez SWAN server. Hlavnou výhodou tohto modulu je, že výrobcom je priamo Paradox, z čoho vyplýva plná podpora zo strany výrobcu. Pomocou modulu môžete sledovať aj ovládať svoj zabezpečovací systém pomocou aplikácie Insite GOLD. Aplikácia je k dispozícii pre Android aj iOS.

Pre aplikáciu Insite GOLD je nutná verzia modulu 4.0.4 a vyššia. Táto verzia modulu nepodporuje aplikáciu iParadox.


mobilná aplikácia


.

Mobirise


Ústredňa  GALAXYGD-520Najväčší typ z novej rady EZS ústrední Galaxy DIMENSION GALAXYGD-520 (C520-C) vhodný pre stredne veľké inštalácie. Od predchádzajúceho typu GALAXYGD-264 (C264-C) sa líši maximálnou konfiguráciou - 16 zón na základnej doske, max.520, 8 PGM výstupov, 32 podsystémov, 999 používateľov, pamäť 1000+1500 udalostí, možnosť pripojenia max. 64 čítačiek.

mobilná aplikácia 


Dajte o nás vedieť!

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: TKC alarm, s.r.o.
Sídlo: Ďurkov 394, 044 19
Prevádzka: Vrabčia 10, Košice
Právna forma: Spoločnosť
s ručením obmedzeným
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9928/V Štatutárni zástupcovia:
Andrej Obšitoš
(mobil:0908 521 540)

IČO: 361 79 701
DIČ: 2020044565
IČ DPH: SK2020044565
Bankové spojenie:
VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK36 0200 0000 0043 6957 9057, SUBASKBX

Adresa prevádzky

TKC alarm s.r.o.
Vrabčia 10
040 01 Košice

Kontakt

Email: obsitos@tkcalarm.eu
Mobil: +421 908 521540